TITLUL PROIECTULUI

Corectitudine, legalitate, etică într-o administrație publică responsabilă (CLEAR)

Codul proiectului: cod SIPOCA 1135 / cod MySMIS2014+152130

Beneficiar: Municipiul Vaslui în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) Bucureşti

Durata de implementare a proiectului: 16 luni începând cu data de 24.11.2021

Obiectivul generalal proiectului

constă în creşterea transparenţei actului administrativ în Municipiul Vaslui prin implementarea de mecanisme şi măsuri de prevenire a fenomenului de corupţie, pregătirea personalului din cadrul instituţiei şi informarea cetăţenilor privind corupţia.

Obiective specifice ale proiectului

O.S.1. Sprijinirea Municipiului Vaslui pentru dezvoltarea unui sistem unitar de etică, integritate şi prevenire a corupţiei prin elaborarea şi adoptarea de proceduri operaționale, ghiduri şi instrumente suport;
O.S.2. Îmbunătățirea cunoștințelor şi competențelor personalului din administrația Municipiului Vaslui în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei;
O.S.3. Informarea şi conştientizarea personalului şi cetăţenilor din Municipiul Vaslui cu privire la impactul fenomenului corupţiei.

Rezultate așteptate:

 • Metodologie de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor de corupţie implementată la nivelul Primăriei Municipiului Vaslui;
 • Sistem management antimită conform ISO 37001:2016 implementat la nivelul Primăriei Municipiului Vaslui;
 • Certificat ISO 37001:2016;
 • Un studiu privind percepţia în rândul cetăţenilor şi al personalului din cadrul administraţiei publice privind aspecte legate de corupţie;
 • O campanie pentru conştientizare şi educaţie anticorupţie;
 • Personal şi aleşi locali, instruiţi şi certificaţi în domeniul prevenirii corupţiei -180 participanţi.

Grup țintă

Grupul ținta este reprezentat de 180 persoane din cadrul institutiei si al celor 4 institutii subordonate cu urmatoarele categorii eligibile:

 • Funcționari publici si personal contractual (personal de conducere si executie de la nivelul Primariei Municipiului Vaslui si institutiilor subordonate) si alesi locali (consilierii locali, primar, viceprimari),
 •  Aparat de specialitate, min 150 persoane: 150 funcționari publici si personal contractual (funcții de conducere si execuție) de la nivelul tuturor structurilor organizatorice ale Primariei Municipiului Vaslui, reprezentand aproape intregul aparat de specialitate al primarului mai putin personalul de intretinere.
 • Institutii subordonate- min 20 persoane: 20 funcționari publici si personal contractual (funcții de conducere si execuție), de la nivelul institutiilor publice subordonate Primariei Municipiului Vaslui, respectiv Politia Locala Vaslui, Directia de Asistenta Sociala Vaslui,Directia Administrare Piete, Targuri si Ogoare Vaslui, Club Sportiv Municipal Vaslui
 • Aleși locali – consilieri locali – min 10 persoane.

Beneficiari indirecţi

 • Cetăţenii
 • Mediul de afaceri din Municipiul Vaslui

Valoare totală proiect:

Valoarea totală a proiectului este de  414.570,08 lei, din care:
Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 403.080,28 lei, repartizată astfel:

 • Beneficiar -Municipiul Vaslui -382.167,66 lei, sumă compusă din valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (de 331.471,95 lei reprezentând 85% din valoarea eligibilă a cheltuielilor) şi valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (50.695,71 lei reprezentând 13% din valoarea eligibilă a cheltuielilor);
 • Partener -Direcția Generală Anticorupție -20.912,62 lei reprezentând valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, echivalentă cu maximum 85% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de partener.

Contribuția proprie este de 11.489,80 lei, compusă din contribuţia proprie a Municipiului Vaslui în sumă de 7.799,34 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligible și contribuţia proprie a partenerului DGA în sumă de 3.690,46 lei reprezentând 15% din valoarea cheltuielilor eligible efectuate de partener.