Anunturi

Platformă anticorupție

 Municipiul Vaslui

 În perioada 24.11.2021-23.03.2023, Municipiul Vaslui implementează proiectul „Corectitudine, legalitate, etică într-o administrație publică responsabilă (CLEAR) cod SIPOCA 1135, Cod MySMIS 152130, proiect cofinanțat prin Fondul Social European( FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

În cadrul activității “Organizarea unei campanii de conștientizare publică și de educație anticorupție” este prevazută dezvoltarea unei platforme anticorupție la care să aibă acces toți actorii vizați ai comunității, respectiv: cetățenii , mediul de afaceri, instituții publice, organizatii non profit, etc .

În prezent, site-ul www.anticoruptie.primariavs.ro este funcțional, și oricine va putea semnala posibile cazuri de corupție sau de încălcare a eticii și integrității de către presonalul angajat al  instituției publice locale .